لیزر موهای زائد با دستگاه لیزر IPL که جزو نوین ترین دستگاه های لیزر موهای زائد می باشد.

روز قبل از لیزر موهای زائد موها را بتراشید در حدی که تنها 1 میلیمتر از مو بیرون از پوست باشد.

بعد از لیزر موهای زائد ممکن است کمی قرمزی و ورم در پوست باشد که باید آن را با یخ سرد نمود تا قرمزی و ورم کاهش یابد.

موها در فازهای مختلفی از رشد می باشد و برخی در حال استراحت هستند بنابراین وقتی موهای زائد را لیزر می نمایید برخی موها که در حال استراحت می باشند از بین نرفته و باقی خواهند ماند پس لیزر موهای زائد می بایست هر 4 تا 6 هفته یکبار تکرار گردد تا موهای زائد به کل از بین برون.